‘Stichting Roparunteam De Betuwe Runners’ hebben een ANBI Beschikking

Er is de afgelopen jaren veel geld bijeengebracht door ‘Roparunteam De Betuwe Runners 356’. Om de sponsoren en donateurs meer zekerheid te bieden dat hun geld goed besteed wordt, is op 8 november 2018 de ‘Stichting Roparunteam De Betuwe Runners 356‘ opgericht.

De stichting heeft als doel uitkeringen te doen aan goede doelen en heeft geen winstoogmerk. Daarnaast kunnen er activiteiten georganiseerd worden waarvan de opbrengsten ten goede komen aan goede doelen.

In 2018 heeft de ‘Stichting Roparunteam De Betuwe Runners 356’ een ANBI beschikking van de Belastingdienst gekregen. De ANBI beschikking geeft zekerheid dat de ingezamelde gelden besteed worden volgens het doel van ‘Stichting Roparunteam De Betuwe Runners 356’. Verder zijn de bedragen die geschonken worden aan ‘Stichting Roparunteam De Betuwe Runners 356’ aftrekbaar van de inkomstenbelasting. (voor meer informatie zie Belastingdienst –> https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften).

Naam van de stichting

Stichting Roparunteam De Betuwe Runners 356

RSIN

RSIN: 859337558

Adres

Stichting Roparunteam De Betuwe Runners 356
Tollenburglaan 12
4033 DH Lienden
Email: info@debetuwerunners.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel uitkeringen te doen aan Stichting Roparun en steunt hiermee doelen die bijdragen aan het dragelijker maken van leven met kanker (in zoverre dat mogelijk is).

Beleidsplan

Download het Beleidsplan Stichting Roparunteam De Betuwe Runners 356

Bestuur

Het Stichtingsbestuur van Roparunteam De Betuwe Runners 356 bestaat uit drie bestuursleden:

– Karl Maier (voorzitter)
– Nanja te Velde (penningmeester)
– Joris Maier (secretaris)

Meer informatie via: https://debetuwerunners.nl/teamprofielen/#bestuur

Beloningsbeleid

Alle bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting kent geen beloningsbeleid, dat wil zeggen dat noch de bestuurders, noch de overige deelnemers een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden en / of hun sportieve prestatie(s). De stichting doneert ieder jaar, na aftrek van gemaakte onkosten voor het organiseren van het weekend en andere acties, naar een goed doel. Momenteel is dit de Stichting Roparun –> Palliatieve Zorg.